• Facebook
  • Contact
  • Newsletter
  • Rss
  • Cariere

Contracte de finanţare POC Axa1

Prin Ordinul de Ministru  nr. 207/13.04.2017 s-au aprobat modelele de contracte subsidiare pentru acţiunea A1.2.3 "Parteneriate pentru Transfer de Cunoştinţe din Axa Prioritară 1 din POC 2014-2020". - 14.04.2017 12:17

 

  • Model de contract subsidiar (format editabil) de prestări servicii pentru întreprinderi privind accesul la facilităţile, instalaţiile, echipamentele de cercetare ale organizaţiei de cercetare; - Anexa 1 - Activităţi de tip B
  • Model de contract subsidiar (format editabil) de prestări servicii de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru întreprindere de către organizaţia de cercetare; - Anexa 2 - Activităţi de tip C
  • Model de contract subsidiar (format editabil) de cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizaţia de cercetare cu întreprinderi. - Anexa 3 - Activităţi de tip D

(modele pentru beneficiarii care au încheiat contracte de finanţare pentru proiectele admise la finanţare pentru Acţiunea A1.2.3)

 

Modificat la: 2016-11-14 10:35:00